Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

DRL: Osnaživanje mladih u Srbiji

Naziv donatora

Biro za demokratiju, ljudska prava i rad Stejt departmenta

Rok za prijavu na konkurs

26.04.2023

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

800.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Minimalno 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Poziv ima za cilj da revitalizuje poverenje javnosti u demokratske instrumente i institucije kroz angažovanje mladih u javnim procesima. Projektne aktivnosti usmerene na mlade mogu uključivati: uključivanje mladih u obrazovanje o demokratiji, ljudskim pravima i demokratskom dijalogu; razvijanje liderskih veština; podizanje svesti o transparentnosti i odgovornosti u demokratskom upravljanju.. Aktivnosti mogu takođe uključivati male grantove organizacijama koje vode, ili su fokusirane na mlade za promovisanje značajnog angažmana u procesima donošenja odluka i implementaciji politika koje pozitivno utiču na mlade i njihove zajednice. Ishodi projekta treba da omoguće učešće mladih i angažman sa akterima u zajednici, zainteresovanim stranama i političkim procesima; i mobilizacija mladih u mogućnostima za kolektivne akcije. Za ovaj program, omladinski lideri treba da budu uzrasta između 18-30 godina. Predlozi angažuju mlade tokom čitavog ciklusa kako bi se osigurala puna uključenost i učešće, uključujući zajednice izvan glavnog grada, obezbeđuju da se program nalazi u relevantnom kulturnom kontekstu, ima jednaku rodnu zastupljenost među učesnicima i uključuje kontakt sa zajednicama etničkih manjina i marginalizovane populacije unutar Srbije.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose najkasnije do ponoći 26. aprila 2023. na https://www.grants.gov/ or SAMS Domestic (https://mygrants.servicenowservices.com) pod nazivom “DRL Youth Empowerment in Serbia,” funding opportunity number “SFOP0009443.”