Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Drugi Konkurs Za Dodelu Sredstava Za Sufinansiranje Investicija U Nabavku Opreme Za Proizvodnju Vina I Rakije

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Rok za prijavu na konkurs

09.09.2019

Ko može da aplicira?

  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

15.576.273,80 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
  • Ruralni razvoj

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: 1. Nabavka opreme za primarnu preradu grožđa, 2. Nabavka opreme za fermentaciju za bela i crvena vina, 3. Nabavka opreme za čuvanje i negovanje vina, 4. Nabavka opreme za punjenje vina, 5. Nabavka opreme za rakiju. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora

Kako se aplicira?

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „DRUGI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA I RAKIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI“ ili lično ‒ u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Tekst Konkursa, obrazac prijave, Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.