Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija- Severna Makedonija 2016- 2020

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

08.06.2022

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 200.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Turizam
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prioritet 1: Promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije. Prioritet 2: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa. Glavni podnosilac prijave (aplikant) mora delovati sa najmanje jednim koaplikantom. Ako je vodeći aplikant osnovan u Republici Srbiji, najmanje jedan koaplikant mora biti osnovan u Republici Severnoj Makedoniji i obrnuto. Najmanje dva pravna lica u partnerstvu, jedno po zemlji učesnici, koja je vodeći podnosilac ili ko-aplikant, moraju biti efektivno osnovana ili imati kancelariju u programskoj oblasti. Maksimalan broj koaplikanata koji bi mogli biti uključeni u akciju je 3. Broj partnera i sastav partnerstva treba da bude u skladu sa predviđenim ciljevima i aktivnostima akcije. Koaplikanti moraju da zadovolje kriterijume podobnosti koji se primenjuju na samog glavnog podnosioca prijave.

Kako se aplicira?

Popunjen formular za prijavu i prateća dokumenta (3 kopije) poslati poštom na adresu naznačenu u Uputstvu za prijavljivanje.