konkurs
istekao

Drugi poziv za regionalne projekte Fonda za Zapadni Balkan

Naziv donatora

Fond za Zapadni Balkan

Rok za prijavu na konkurs

13.12.2018

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 12.000,00 EUR

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Regionalna saradnja u oblastima kulturne saradnje, obrazovanja i naučne razmene i održivog razvoja.

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Grantovi pokrivaju do 80% od ukupnih troškova projekta (najmanje 20% troškova projekta se pokriva iz drugih izvora ili putem sopstvenog doprinosa).

Kako se konkuriše

Kandidati se pozivaju da podnesu punu prijavu, na engleskom jeziku, koristeći aplikativni paket priložen. Potpuna aplikacija sadrži sledeće dokumente: 1. Dodatak A. Obrazac za prijavu 2. Dodatak D. Budžet 3. Aneks E. Deklaracija vodećeg podnosioca Potpuna prijava mora biti poslata na e- mail: WBFapplications@vesternbalkansfund.org