Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Evropska komisija: Efikasno, održivo i inkluzivno korišćenje energije (HORIZON-CL5-2023-D4-01)

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

20.04.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Energija
  • Energija
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti dostavljeni elektronski putem portala za finansiranje i tendere sistema za podnošenje. Predlozi moraju biti potpuni i sadržati sve delove i obavezne anekse i propratnu dokumentaciju Obrazac za prijavu će imati dva dela: • Deo A (popunjava se direktno onlajn) sadrži administrativne informacije o organizacijama i podnosiocima zahteva (budući koordinator i korisnici i povezana lica),sažeti budžet za predlog i pitanja vezana za poziv; • Deo B (preuzima će se sa portala sistema za podnošenje, popunjava i zatim sastavljen i ponovo postavlja kao PDF u sistem) sadrži tehnički opis projekta. • Aneksi i prateća dokumenta biće direktno dostupni u sistemu za podnošenje i moraju biti otpremljeni kao PDF datoteke (ili drugi formati koje sistem dozvoljava). Predlozi treba da budu osmišljeni tako da ostanu što bliže kriterijumima za dodelu (videti Aneks D). Prilikom podnošenja predloga koordinator će morati da potvrdi da ima mandat da deluje za sve podnosioce zahteva. Štaviše, moraće da potvrdi da su informacije u prijavi ispravne i potpune i da svi učesnici ispunjavaju uslove za dobijanje sredstava EU.