Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Evropska komisija: ERC sinergijski grantovi

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

08.11.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Za svaki poziv, informacije za podnosioce se objavljuju na veb stranici ERC-a i na portalu EU mogućnosti finansiranja koji detaljno opisuje kako treba popunjavati elektronske obrasce. Kompletan predlog se sastoji od: a) Administrativni obrasci predloga b) Predlog istraživanja (Delovi B1 i B2) c) Obavezujuća izjava(e) predloška podrške za instituciju(e) domaćina je/su dostupne u alatu za podnošenje ispod i treba ih učitati u alatku za podnošenje kao PDF datoteke. U slučaju sinergijskih grantova, gde različite glavne istraživače može ugostiti više od jedne institucije domaćina, svaka od institucija domaćina će ponuditi svoju podršku glavnom istraživaču(ima) čiji su domaćini tokom trajanja granta. Institucije domaćini moraju angažovati glavne istraživače najmanje tokom trajanja granta. Svako pismo institucije domaćina mora biti učitano u vreme podnošenja. d) Samoocenjivanje etičkog pregleda (ako je primenljivo) i prateća dokumentacija. Tabela etičkih pitanja može se naći u administrativnom obliku, pored ove, gde je relevantno, predlogu treba priložiti i etičku samoprocenu, kao poseban aneks.

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn popunjavanjem formulara za prijavu predloga projekta