Evropska komisija objavila je poziv za podnošenje predloga za „Sprečavanje radikalizacije“.

Naziv donatora

Evropska komsija

Rok za prijavu na konkurs

24.11.2020

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Ostalo
  • Mir i rešavanje sukoba

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

PARTNERI SA ZAPADNOG BALKANA MOGU DA APLICIRAJU JEDINO KAO KOAPLIKANTI.

Projektna dokumentacija

call-fiche_isfp-2020-ag-rad_en.pdf

Kako se konkuriše

Konkursna dokumentacija se nalazu u pozivu za apliciranje.