Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Evropska komisija poziva predloge projekata sa fokusom na ljudska prava i demokratiju

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

29.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 250.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Evropska komisija (EK) objavila je poziv za podnošenje predloga za promociju i zaštitu: ljudskih prava i osnovnih sloboda; demokratije; i vladavine prava. Specifični cilj ovog poziva je zaštita i osnaživanje pojedinaca da doprinesu punom uživanju svih ljudskih prava, bilo da se radi o građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim ili kulturnim pravima. Prioriteti ovog poziva za podnošenje predloga projekata su: Pružiti kratkoročnu, srednjoročnu i dugoročnu holističku podršku braniteljima ljudskih prava; Preokrenuti smanjivanje prostora za civilno društvo. U slučaju da vodeći aplikant nema sedište u Srbiji, obavezan je najmanje jedan koaplikant koji ima sedište u Srbiji. Koaplikanti učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju akcije, a troškovi koje imaju su prihvatljivi na isti način kao i oni koje ima glavni aplikant. Koaplikanti moraju da zadovolje kriterijume podobnosti koji se primenjuju na samog glavnog podnosioca prijave.

Kako se aplicira?

Prijava se podnosi onlajn, uključivanjem popunjene potrebne dokumentacije prema instrukcijama datim u Vodiču za podnosioca prijava projekata.