Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Fond Istraživačko novinarstvo za Evropu najavljuje podršku slobodnim profesionalcima

Naziv donatora

Fond Istraživačko novinarstvo za Evropu (IJ4EU)

Rok za prijavu na konkurs

13.10.2022

Ko može da aplicira?

  • Neformalne grupe
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 20.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Fond Istraživačko novinarstvo za Evropu (IJ4EU) najavljuje šemu podrške slobodnim novinarima kako bi timovima novinara koji rade van struktura redakcija obezbedili grantove do 20.000 evra i dodatnu prilagođenu pomoć uključujući obuku, mentorstvo i mogućnosti umrežavanja. IJ4EU-ova šema podrške slobodnjacima obezbeđuje grantove za prekogranične timove koji se u potpunosti sastoje od slobodnjaka i koji mogu imati koristi od dodatne prilagođene podrške. IJ4EU-ova šema podrške slobodnjacima obezbeđuje grantove za prekogranične timove koji se u potpunosti sastoje od slobodnjaka i koji mogu imati koristi od dodatne prilagođene podrške. IJ4EU je otvoren za prekogranične istraživačke projekte na bilo koju temu. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na: korupciju, nezakonito bogaćenje i finansijski kriminal, bezbednost, demokratiju i ljudska prava, životnu sredinu i klimatske promene i zdravlje – uključujući pandemiju COVID-19. Projekti moraju imati za cilj otkrivanje novih informacija koje su od značaja za javnost u najmanje dve zemlje članice EU ili najmanje jednoj državi članici EU i jednoj zemlji kandidatu za članstvo u EU, ili za širu evropsku javnu sferu. IJ4EU je posvećen podršci različitim temama i timovima širom Evrope. Pozdravljaju projekte koji se fokusiraju na nedovoljno pokrivena pitanja. Štaviše, timovi koji rade u kvalifikovanim zemljama u kojima je istraživačko novinarstvo pod pritiskom, uključujući finansijski i politički pritisak, posebno se podstiču da se prijave.

Kako se aplicira?

Registracijom i podnošenjem onlajn prijave