Fond pionira kreativnosti Moleskine fondacije

Naziv donatora

Molskine fondacija

Rok za prijavu na konkurs

14.05.2023

do 23 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Mladi, umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Fond za pionire kreativnosti pozdravlja prijave organizacija koje rade širom sveta. • Podrška se dodeljuje samo neprofitnim organizacijama koje su legalno registrovane i deluju u zemljama u kojima posluju, bez ograničenja geografskog porekla. • Organizacije koje stavljaju kreativnost u centar svoje misije i programa, pokazujući kako jačaju ulogu koju kreativnost igra u društvenoj transformaciji svojih ciljnih zajednica. • Prioritet se daje organizacijama koje fokusiraju svoj rad na ugrožene i/ili marginalizovane zajednice i koje prvenstveno rade sa mladima.

Potrebna dokumentacija

2023_CPFGuidelines_ENG.pdf

Kako se aplicira?

Izrazi interesovanja (EOI) biće prihvaćeni od 24. aprila do 14. maja. Pregled svih EOI i obaveštenja podnosiocima zahteva o odluci do 15. juna. Organizacije pozvane da pripreme kompletan predlog moraju dostaviti materijale do 26. juna. Kompletni predlozi će takođe biti podvrgnuti razmatranju komisije. Konačne odluke o dodeli biće objavljene u septembru. Prijava se vrši registracijom, a zatim popunjavanjem onlajn formulara za prijavu.