Fond za demokratiju UN: poziv za aplikante

Naziv donatora

Fond za demokratiju UN

Rok za prijavu na konkurs

22.12.2019

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Predviđeni period trajanja projekta je dve godine.

Posebni zahtevi donatora

Aplikacije se dostavljaju isključuvo na engleskom ili francuskom jeziku.