Fond za podršku strukturnim humanitarnim inicijativama

Naziv donatora

Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove Francuske

Rok za prijavu na konkurs

08.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Humanitarna pomoć

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 12 do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Ovaj poziv za projekte ima za cilj finansiranje strukturnih projekata u oblasti humanitarne pomoći i reagovanja u vanrednim situacijama, posebno u sledećim oblastima: 1. Udruživanje kapaciteta među akterima i deljenje inovativnih rešenja; lokalizacija pomoći, posebno izgradnja kapaciteta za odgovor na krizu lokalnih aktera; 2. Promocija međunarodnog humanitarnog prava, posebno zaštite humanitarnih radnika i borbe protiv nekažnjivosti za zločine čiji su oni žrtve; a takođe i očuvanje humanitarnog prostora; 3. Uključivanje pitanja životne sredine u hitne humanitarne reakcije i uticaj klimatskih promena na humanitarnu pomoć. Potrebna dokumentacija: 1. Prijavno pismo potpisano od strane organizacije 2. Koncept koji opisuje projekat 3. Detaljan budžet 4. Logički okvir 5. Raspored realizacije projekta 6. Podaci o banci na memorandumu banke 7. Godišnja licenca softvera za skrining sa naznakom perioda važenja.

Kako se aplicira?

Predlog projekta poslati mejlom na: fondsinnovant.cdcs-cohs@diplomatie.gouv.fr