Fond za Zapadni Balkan- poziv za regionalne predloge projekata

Naziv donatora

Rok za prijavu na konkurs

10.12.2019

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

250.000,00 EUR

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Saradnja i deljenje zajedničkih vrednosti među zajednicama

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Predviđena dužina trajanja projekta je do 12 meseci.

Kako se konkuriše

Podnosioci predloga projekata moraju podneti prijavu na engleskom jeziku, popunjavajući aplikacioni paket (Prilozi A, B i C). Potpuna prijava obuhvata sledeća dokumenta: 1. Prilog A. Obrazac za prijavu 2. Aneks B. Budžet 3. Prilog C. Izjava glavnog aplikanta. Kompletna prijava mora biti podneta putem interneta na sledeći email: WBFapplications@westernbalkansfund.org Nakon podnošenja kompletne prijave, glavni aplikanti će dobiti potvrdu o prijemu sa vezom za anketu koju treba da popuni podnosilac prijave.