Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Fondacija za studijska putovanja ZIS poziva : “STVORITE SVOJ PUT”

Naziv donatora

Fondacija za studijska putovanja ZIS

Rok za prijavu na konkurs

15.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

700 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Turizam
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rekreacija/sport
Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, mladi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Konkurs je namenjen mladima, uzrasta od 16 do 21 godine. Putuje se samostalno, kopnenim putem sa ograničenim budžetom čime se olakšava stupanje u kontakt sa lokalnim stanovništvom i izbegavaju zamke masovnog turizma. Putovanje treba da traje najmanje četiri nedelje. Nakon putovanja predaje se izveštaj o projektu ili alternativna dokumentacija, dnevnik putovanja i lista troškova. Izveštaj mora imati najmanje 8000 reči. Poželjno je dodavanje fotografija ili skica i mape koja prikazuje rutu putovanja. Za učešće nije potrebno imati posebno znanje ili iskustvo u inostranstvu. Bilo da se radi o umetnosti, prirodi, sportu ili politici – bitna su interesovanja, talenti i sklonosti aplikanata. U prijavi treba istaći šta povezuje odabranu temu i zemlju u koju se putuje. U zavisnosti od teme, može se stvoriti umetničko delo umesto pisanog izveštaja o projektu ili izabrati alternativni način dokumentacije. U tom slučaju, potrebno je naglasiti lična iskustva i prethodno znanje u ovoj oblasti. Ovo se odnosi i na foto dokumentaciju. Kako tema putovanja treba da služi ličnom razvoju, načelno su neprihvatljive teme koje samo nastoje da prodube polje proučavanja.

Potrebna dokumentacija

zis_leaflet_english.pdf

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn popunjavanjem prijave. Proces prijavljivanja na mreži dostupan je od novembra do februara. Prijava se popunjava u nekoliko koraka. U prvom koraku traže se lični podaci. Ideja o putovanju unosi se u označena polja za tekst i otprema kao dokument. Kada su sva obavezna polja popunjena, podnesite prijavu. Naknadno ćete dobiti obrazac za pristanak koji roditelji trebaju popuniti čak i ako ste punoletni. Odštampani i potpisani obrazac za saglasnost poslati e-poštom ili poštom. Za pitanja o sadržaju kontaktirati ZIS kancelariju, za tehnička pitanja kontaktirati webteam. Proces selekcije se završava u aprilu 2022.