Globalni EbA fond za adaptaciju zasnovanu na ekosistemima za prilagođavanje štetnih efekata klimatskih promena

Naziv donatora

Globalni EbA fond

Rok za prijavu na konkurs

28.02.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 50.000 do 250.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do 36 meseci

Posebni zahtevi donatora

Fond daje prednost kandidatima koji su dobro utemeljeni u predloženom regionu ili oblasti rada; imaju iskustva sa veličinom i vrstom predloženog projekta i uključuju lokalne zajednice, domorodačko znanje i rodnu perspektivu.

Kako se konkuriše

Prijave se moraju dostaviti na engleskom jeziku. Zvanični dokumenti organizacije i unosi u registar moraju biti prevedeni na engleski jezik. Svi dokumenti za prijavu moraju biti dostavljeni putem e-pošte na Submit.EbAFund@iucn.org. U fazi koncepta, podnosioci zahteva takođe moraju da popune obrazac za podnošenje. Uspešni kandidati će biti pozvani da podnesu kompletan paket za prijavu u fazi predloga.