Godišnji program za slobodu interneta

Naziv donatora

Biro za demokratiju, ljudska prava i rad

Rok za prijavu na konkurs

15.11.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 3.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Potpune prijave moraju sadržati: 1. Popunjeni i potpisani SF-424 i SF424B obrazac prema uputstvima sa sajta Grants.gov. 2. Izjavu o programu, ne dužu od tri stranice koja uključuje: a) Tabelarni prikaz koji sadrži: naziv organizacije; ciljnu zemlju/zemlje; ukupan iznos finansiranja koji se traži od DRL-a, ukupan iznos učešća u troškovima (ako ih ima) i ukupan iznos programa (sredstva DRL + deo troškova); dužinu programa; b) Sinopsis programa, uključujući kratku izjavu o tome kako će program raditi c) Kratak pregled koji eksplicitno identifikuje ciljeve programa i aktivnosti i očekivane rezultate koji doprinose svakom cilju; d) Kratak opis podnosioca prijave koji pokazuje stručnost podnosioca prijavei kapacitete za sprovođenje programa i upravljanje grantom američke vlade.

Kako se aplicira?

Prijave na engleskom jeziku slati elektronskim putem preko platforme Grants.gov. pod najavom “DRL Internet Freedom Annual Program Statement” broj mogućnosti za finansiranje „SFOP0008370“.