Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Godišnji program za slobodu interneta

Naziv donatora

Biro za demokratiju, ljudska prava i rad

Rok za prijavu na konkurs

15.11.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 3.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Potpune prijave moraju sadržati: 1. Popunjeni i potpisani SF-424 i SF424B obrazac prema uputstvima sa sajta Grants.gov. 2. Izjavu o programu, ne dužu od tri stranice koja uključuje: a) Tabelarni prikaz koji sadrži: naziv organizacije; ciljnu zemlju/zemlje; ukupan iznos finansiranja koji se traži od DRL-a, ukupan iznos učešća u troškovima (ako ih ima) i ukupan iznos programa (sredstva DRL + deo troškova); dužinu programa; b) Sinopsis programa, uključujući kratku izjavu o tome kako će program raditi c) Kratak pregled koji eksplicitno identifikuje ciljeve programa i aktivnosti i očekivane rezultate koji doprinose svakom cilju; d) Kratak opis podnosioca prijave koji pokazuje stručnost podnosioca prijavei kapacitete za sprovođenje programa i upravljanje grantom američke vlade.

Kako se aplicira?

Prijave na engleskom jeziku slati elektronskim putem preko platforme Grants.gov. pod najavom “DRL Internet Freedom Annual Program Statement” broj mogućnosti za finansiranje „SFOP0008370“.