Grant za istraživanje lečenja Parkinsonove bolesti

Naziv donatora

Fond za lečenje Parkinsonove bolesti

Rok za prijavu na konkurs

09.01.2023

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 250.000 £

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 5 godina

Posebni zahtevi donatora

Ovaj program prvenstveno finansira pretklinička i klinička istraživanja fokusirana na usporavanje, zaustavljanje ili preokretanje Parkinsonove bolesti. CP ne finansira istraživanja koja su usmerena na ublažavanje simptoma. Fond prihvata prijave akademskih i komercijalnih subjekata. Međutim, troškovi u komercijalnim aplikacijama treba da budu ekvivalentni akademskim troškovima.

Kako se aplicira?

Preuzmanjem i popunjavanjem odgovarajućih obrazaca, a zatim slanjem službenici za istraživanje, Rozi Fuest. Preuzimanje i slanje se odvija direktno sa veb stranice Fonda.