Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grant za istraživanje lečenja Parkinsonove bolesti

Naziv donatora

Fond za lečenje Parkinsonove bolesti

Rok za prijavu na konkurs

09.01.2023

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 250.000 £

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 5 godina

Posebni zahtevi donatora

Ovaj program prvenstveno finansira pretklinička i klinička istraživanja fokusirana na usporavanje, zaustavljanje ili preokretanje Parkinsonove bolesti. CP ne finansira istraživanja koja su usmerena na ublažavanje simptoma. Fond prihvata prijave akademskih i komercijalnih subjekata. Međutim, troškovi u komercijalnim aplikacijama treba da budu ekvivalentni akademskim troškovima.

Kako se aplicira?

Preuzmanjem i popunjavanjem odgovarajućih obrazaca, a zatim slanjem službenici za istraživanje, Rozi Fuest. Preuzimanje i slanje se odvija direktno sa veb stranice Fonda.