Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi Fonda Ujedinjenih nacija za demokratiju

Naziv donatora

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF)

Rok za prijavu na konkurs

06.12.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 300.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do dve godine

Posebni zahtevi donatora

U ovoj rundi, UNDEF poziva predloge projekata koji pokrivaju jednu ili više od osam tematskih oblasti: • Osnaživanje žena • Aktivizam zajednice • Vladavina prava i ljudska prava • Angažovanje mladih • Jačanje interakcije civilnog društva sa vladom • Mediji i sloboda informisanja • Alati za znanje • Izborni procesi

Kako se aplicira?

Putem onlajn portala Sistem onlajn predloga projekata (OPPS) koji omogućava podnosiocima prijava da podnesu formulare za predloge projekata UNDEF-u elektronskim putem. Prijave se podnose na engleskom ili francuskom jeziku. Savetuje se aplikantima da rade van mreže koristeći prazan obrazac za predlog projekta kao referencu pre nego što unesu informacije u sistem.