Grantovi Fonda Ujedinjenih nacija za demokratiju

Naziv donatora

Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (UNDEF)

Rok za prijavu na konkurs

06.12.2021

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 300.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do dve godine

Posebni zahtevi donatora

U ovoj rundi, UNDEF poziva predloge projekata koji pokrivaju jednu ili više od osam tematskih oblasti: • Osnaživanje žena • Aktivizam zajednice • Vladavina prava i ljudska prava • Angažovanje mladih • Jačanje interakcije civilnog društva sa vladom • Mediji i sloboda informisanja • Alati za znanje • Izborni procesi

Kako se konkuriše

Putem onlajn portala Sistem onlajn predloga projekata (OPPS) koji omogućava podnosiocima prijava da podnesu formulare za predloge projekata UNDEF-u elektronskim putem. Prijave se podnose na engleskom ili francuskom jeziku. Savetuje se aplikantima da rade van mreže koristeći prazan obrazac za predlog projekta kao referencu pre nego što unesu informacije u sistem.