Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi Fondacije Templeton

Naziv donatora

Fondacija Džon Templeton

Rok za prijavu na konkurs

19.08.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

36 meseci

Posebni zahtevi donatora

Rad koji podržava Fondacija Džon Templton prelazi disciplinske, verske i geografske granice. Fondacija finansira rad na temama u rasponu od crnih rupa i evolucije do kreativnosti, praštanja i slobodne volje. Podstiče građanski, informisan dijalog među naučnicima, filozofima, teolozima i široj javnosti. Oblasti su: Prirodne i društvene nauke, filozofija i teologija, javni angažman. Razvoj vrlina karaktera: Tokom istorije, ljudi svih kultura su nastojali da pronađu načine da osnaže sebe i svoja društva da stvore živote sa svrhom i smislom. Drevne tradicije mudrosti širom sveta nude dragocene uvide u to kako ljudi mogu da razviju vrline karaktera potrebne za postizanje tog cilja, ali još uvek imaju mnogo toga da nauče o procesu i praksi razvoja karaktera. Individualna sloboda i slobodna tržišta: Oblast finansiranja individualne slobode i slobodnih tržišta podržava projekte obrazovanja, istraživanja i širenja u cilju promovisanja slobode pojedinca, slobodnog tržišta, slobodne konkurencije i preduzetništva. Utemeljeni na idejama klasične liberalne političke ekonomije i sa posvećenošću moralnoj jednakosti svih ljudskih bića, traže se i razvijaju projekti koji imaju za cilj unapređenje slobode, širokog prosperiteta i ljudskog procvata za sve. Izuzetan kognitivni talenat i genijalnost: Tokom istorije, uvidi i ideje relativno malog broja pojedinaca predstavljaju mnoga od najdramatičnijih kulturnih, naučnih i tehnoloških dostignuća. Genetika: Istraživanja u genetici imaju ogromna obećanja za ublažavanje budućih bolesti i siromaštva, dok istovremeno pomažu da se ostvari najpotpuniji fizički i materijalni potencijal čovečanstva. Dobrovoljno planiranje porodice: Oblast finansiranja dobrovoljnog planiranja porodice podržava istraživanja, programe i napore u razvoju politike širom sveta koji nastoje da bolje razumeju faktore koji utiču na odluke o planiranju porodice, obezbede informacije i pristup metodama planiranja porodice i ojačaju politiku koja se odnosi na efikasne planiranje porodice. Fondacija finansira dobrotvorne organizacije koje rade unutar i izvan Sjedinjenih Država. U retkim prilikama, može finansirati pojedince i profitne kompanije koje se bave dobrotvornim radom koji je u skladu sa njihovim statusom oslobođenog poreza.

Kako se aplicira?

Razmatranje granta počinje početnim upitom o finansiranju onlajn (OFI) na https://portal.templeton.org/login Upit za finansiranje na mreži (OFI) je obavezna prva faza procesa dobijanja granta. OFI je kratak obrazac koji zahteva osnovne informacije o predloženom projektu. Osnovne informacije koje se traže uključuju naziv projekta, iznos zahteva, relevantne datume, zašto je projekat važan, kratak opis aktivnosti i informacije o ljudima i organizacijama koje bi bile uključene. Nakon odabira i detaljnim punim predlogom.