Grantovi Fondacije Templeton

Naziv donatora

Fondacija Džon Templeton

Rok za prijavu na konkurs

19.08.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

36 meseci

Posebni zahtevi donatora

Rad koji podržava Fondacija Džon Templton prelazi disciplinske, verske i geografske granice. Fondacija finansira rad na temama u rasponu od crnih rupa i evolucije do kreativnosti, praštanja i slobodne volje. Podstiče građanski, informisan dijalog među naučnicima, filozofima, teolozima i široj javnosti. Oblasti su: Prirodne i društvene nauke, filozofija i teologija, javni angažman. Razvoj vrlina karaktera: Tokom istorije, ljudi svih kultura su nastojali da pronađu načine da osnaže sebe i svoja društva da stvore živote sa svrhom i smislom. Drevne tradicije mudrosti širom sveta nude dragocene uvide u to kako ljudi mogu da razviju vrline karaktera potrebne za postizanje tog cilja, ali još uvek imaju mnogo toga da nauče o procesu i praksi razvoja karaktera. Individualna sloboda i slobodna tržišta: Oblast finansiranja individualne slobode i slobodnih tržišta podržava projekte obrazovanja, istraživanja i širenja u cilju promovisanja slobode pojedinca, slobodnog tržišta, slobodne konkurencije i preduzetništva. Utemeljeni na idejama klasične liberalne političke ekonomije i sa posvećenošću moralnoj jednakosti svih ljudskih bića, traže se i razvijaju projekti koji imaju za cilj unapređenje slobode, širokog prosperiteta i ljudskog procvata za sve. Izuzetan kognitivni talenat i genijalnost: Tokom istorije, uvidi i ideje relativno malog broja pojedinaca predstavljaju mnoga od najdramatičnijih kulturnih, naučnih i tehnoloških dostignuća. Genetika: Istraživanja u genetici imaju ogromna obećanja za ublažavanje budućih bolesti i siromaštva, dok istovremeno pomažu da se ostvari najpotpuniji fizički i materijalni potencijal čovečanstva. Dobrovoljno planiranje porodice: Oblast finansiranja dobrovoljnog planiranja porodice podržava istraživanja, programe i napore u razvoju politike širom sveta koji nastoje da bolje razumeju faktore koji utiču na odluke o planiranju porodice, obezbede informacije i pristup metodama planiranja porodice i ojačaju politiku koja se odnosi na efikasne planiranje porodice. Fondacija finansira dobrotvorne organizacije koje rade unutar i izvan Sjedinjenih Država. U retkim prilikama, može finansirati pojedince i profitne kompanije koje se bave dobrotvornim radom koji je u skladu sa njihovim statusom oslobođenog poreza.

Kako se aplicira?

Razmatranje granta počinje početnim upitom o finansiranju onlajn (OFI) na https://portal.templeton.org/login Upit za finansiranje na mreži (OFI) je obavezna prva faza procesa dobijanja granta. OFI je kratak obrazac koji zahteva osnovne informacije o predloženom projektu. Osnovne informacije koje se traže uključuju naziv projekta, iznos zahteva, relevantne datume, zašto je projekat važan, kratak opis aktivnosti i informacije o ljudima i organizacijama koje bi bile uključene. Nakon odabira i detaljnim punim predlogom.