Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi podrške nezavisnim medijima u Srbiji

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

10.05.2022

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 250.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Globalni cilj ovog poziva je podrška nezavisnim medijima i medijskim organizacijama u doprinosu sprovođenju i nezavisnom praćenju Medijske strategije Srbije, uključujući unapređenu medijsku etiku. Specifični cilj ovog poziva za podnošenje predloga projekata je podržati originalne i inovativne medijske aktivnosti u Srbiji sa posebnim fokusom na veoma relevantne teme Nacionalne medijske strategije. Ovo bi trebalo da se postigne korišćenjem najbolje kombinacije dostupnih tehnologija za kreiranje modernih, inovativnih digitalnih formata i multimedijalnih platformi uključujući društvene medije. Svrha je da se angažuje najšira moguća publika o pitanjima koja je se tiču. Podstiču se partnerstva sa lokalnim medijima. Da bi se kvalifikovao za grant, vodeći aplikant mora: biti pravno lice, osnovano u Republici Srbiji, biti specifičan tip organizacije kao što su: štampani/elektronski/onlajn mediji, novinske agencije, produkcijske kuće i/ili medijska udruženja, biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje akcijom sa koaplikantom(ima), povezanim(ima) entitetom(ima), a ne kao posrednik. Koaplikanti učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju akcije, a troškovi koje imaju su prihvatljivi na isti način kao i oni koje ima glavni aplikant. Koaplikanti moraju da zadovolje kriterijume podobnosti koji se primenjuju na samog glavnog podnosioca prijave. Kvalifikovane su i organizacije civilnog društva, kulturne i obrazovne ustanove. Ako im bude dodeljen ugovor o grantu, koaplikant(i) (ako ih ima) će postati korisnik(ci) u akciji (zajedno sa koordinatorom).

Kako se aplicira?

Aplikanti i koaplikanti moraju biti registrovani u jedinstvenom sistemu PADOR. Glavni aplikanti moraju dostaviti koncept prijave. Prijava se podnosi putem aplikacije PROSPECT prema uputstvima datim u Vodiču za prijavu.