konkurs
istekao

Grantovi Saveta Evrope za inicijative mladih u obrazovanju

Naziv donatora

Savet Evrope

Rok za prijavu na konkurs

15.04.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 5.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Mladi

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Od 1. maja do 15. septembra 2022. godine.

Posebni zahtevi donatora

Poziv je otvoren za organizovanje kampanja, konferencija, okruglih stolova, obuka, seminara ili radionica (moguće je predložiti i druge vrste projekata). Projekti treba da ciljaju posebno sledeće ključne zainteresovane strane: Mlade predstavnike/ce legalno osnovanih nevladinih organizacija i/ili praktičara u obrazovanju uz podršku javnih obrazovnih institucija iz država članica Saveta Evrope. Da bi se kvalifikovali za grant, kandidati moraju: biti legalno konstituisana organizacija civilnog društva, javni subjekt ili praktičar u obrazovanju u zemlji članici Saveta Evrope; imati pravo da u zemlji članici Saveta Evrope sprovode aktivnosti opisane u svom predlogu projekta; biti aktivni u oblasti omladine i globalnog obrazovanja/obrazovanja o globalnom razvoju; imati dovoljne finansijske kapacitete (stabilne i dovoljne izvore finansiranja) da održe svoju aktivnost tokom perioda za koji se grant dodeljuje i da učestvuju putem sopstvenih resursa (uključujući ljudske resurse ili doprinose u naturi); imati dovoljne operativne i profesionalne kapacitete, uključujući osoblje, za obavljanje aktivnosti opisanih u svom predlogu projekta; imati bankovni račun. Kandidati moraju završiti četiri modula kursa e-učenja o globalnom obrazovanju: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/online-training-courses Ovaj kurs nudi prezentacije, interaktivne informacije, video zapise, podkastove, refleksivne vežbe i alate za procenu samoučenja koji pružaju znanje i kompetencije potrebne za najbolju implementaciju Globalnog obrazovanja i inspirišu ljude da postanu aktivni akteri globalnih promena. Svaki modul traje 60 minuta.

Kako se konkuriše

Prijava se sastoji od prijavnog obrasca i popunjenog obrasca budžeta, skenirane kopije Statuta, poslednjeg narativnog i finansijskog izveštaja (ukoliko postoji), biografija članova tima. Potpisana prijava šalje se elektronski na: nscinfo@coe.int sa naslovom poyiva u subjektu mejla: Call for proposals: iLEGEND YI12022 Grant Lot4.