Grantovi za angažovano novinarstvo

Naziv donatora

Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo (BIRN)

Rok za prijavu na konkurs

28.10.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Aplikanti i predlozi njihovih priča moraju ispuniti sledeće kriterijume da bi bili kvalifikovani za finansiranje u okviru ovog projekta: Demonstrirana posvećenost kvalitetnom, nezavisnom novinarstvu koje služi javnom interesu. Dokaz o nezavisnosti i mnoštvu izvora vesti u distribuiranom sadržaju. Pravno lice treba da bude registrovano u zemlji prijave do 1. januara 2021. godine. Ako se prijavite za individualni grant, predložena priča treba da se bavi pitanjem relevantnim za vašu nacionalnu/regionalnu/lokalnu publiku. Ako se prijavite za grant za saradnju, predložena priča treba da se bavi pitanjem relevantnim za publiku u zemljama jugoistočne i centralne Evrope. Aplikacija pokazuje jasnu nameru i sredstva za uključivanje nedovoljno zastupljenih zajednica u njihove priče (marginalizovane zajednice, kao što su manjine, mladi, žene i druge zajednice koje su nedovoljno zastupljene) Priča treba da bude istraživačka i duboka. Odabrani korisnici grantova će proći četvorodnevni program obuke koji će biti ponuđeni na mreži i na radnom mestu od strane urednika BIRN-a o tome kako da koriste i implementiraju inovativne, efikasne alate za angažovanje publike za istraživačko izveštavanje u zajednici. Mediji učesnici će proći obuku o korišćenju alata B-Engaged, koji je razvio BIRN, onlajn alata koji omogućava direktno angažovanje mnogih građana zainteresovanih za razmenu informacija i dokaza u vezi sa problemima sa kojima se suočavaju. Kroz obuku i mentorstvo, mediji će takođe naučiti: kako odabrati zanimljive teme; šta je važno za publiku; kako razviti oblačić; kako analizirati crowdsourced podatke; kako ugraditi podatke u priče; i kako oblikovati priču prema standardima angažovanog novinarstva.

Kako se aplicira?

Onlajn popunjavanjem upitnika: https://be.ecrtool.org/admin/webform/manage/application_audience_engaged_jou/share/preview Onlajn informativna sesija biće organizovana 15. septembra 2022. godine u 11 časova. Sednica će se voditi na engleskom jeziku. Za sesiju se možete prijaviti na sledećem linku: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYsfuCvpjkjE9MPSkkqcxmelPw-BzIJaqn4