Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za jačanje kapaciteta ženskih romskih mreža

Naziv donatora

Agencija Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena - UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2017

23:00h (Belgrade local time, CET)

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 30.000 $ do 40.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo

Podržane ciljne grupe

  • Organizacije civilnog društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Oktobar 2017 - Decembar 2018

Posebni zahtevi donatora

Na poziv se mogu javiti isključivo ženske organizacije civilnog društva i mreže / platforme koje su legalno registrovane u Srbiji i koje imaju specifična znanja, stručnost i iskustvo u radu vezanom za ljudska prava Romkinja i okončavanje diskriminacije i nasilja nad Romkinjama.

Kako se aplicira?

Slanjem kompletne konkursne dokumentacije na e-mail:
info.serbia@unwomen.org
U SUBJECT mejla upisati sledeće:
EVAW Serbia - CfP Capacity Development Programme for the Roma Women Network