Grantovi za jačanje lokalnih zajednica

Program “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji (2019-2023) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji.

Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

Naziv donatora

Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC)

Rok za prijavu na konkurs

20.07.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 350.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Jačanje lokalnih zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za grant za jačanje lokalne zajednice. U pisanom Uputstvu koje se nalazi u priloženom paketu dokumenata, kao i na gorenavedenoj internet stranici pronaći ćete sve najčešće nedoumice i njihova rešenja kada je u pitanju podnošenje prijave za grant za jačanje lokalne zajednice.