Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za klimatsku rezilijentnost i inkluziju

Naziv donatora

QBE Evropske operacije

Rok za prijavu na konkurs

29.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 25.00 £

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Razvoj zajednica, ekonomski razvoj, održivi razvoj i smanjenje siromaštva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

U okviru ovog programa grantova postoje dve kategorije: Otpornost na klimu: Kroz ovu kategoriju, pruža se podrška zajednicima da postanu otpornije i pripremljenije za klimatske uticaje. Inicijative mogu raditi na regeneraciji životne sredine (vazduh, zemljište, voda), klimatskim promenama i spremnosti za katastrofe, otpornosti i oporavku ili inovativnim rešenjima ka ekonomiji sa niskim emisijama ugljenika. Inkluzija: Kroz ovu kategoriju, program osnažuje marginalizovane grupe u društvu, dugoročno. Posebno podržavaju programe koji pomažu u osnaživanju kroz obuku i mentorstvo, obezbeđuju alate/usluge za povećanje pristupa finansijama ili misaono vođstvo (npr. istraživanje, video snimci, članci, kampanje na društvenim medijima) koje mogu pomoći u podizanju svesti ili se zalažu za veću ravnopravnost marginalizovanih grupa. Odnosi se na grupe u društvu koje imaju manji pristup mogućnostima i resursima, kao što su žene, grupe etničkih manjina, osobe sa invaliditetom, LGBT zajednica, zajednice sa niskim primanjima.

Kako se aplicira?

Popunjen formular za prijavu poslati na: QBEFoundationEO@uk.qbe.com