Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za kvalitetno i inovativno novinarstvo

Naziv donatora

GIZ

Rok za prijavu na konkurs

20.11.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 1.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Mediji
  • Mediji

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) poziva nezavisne medijske organizacije, nacionalne i lokalne medije i druge medijske aktere koji deluju u regionu Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) da se prijave za grantove za kvalitetno i inovativno novinarstvo u okviru Programa: Podrška slobodi i pluralizmu medija na Zapadnom Balkanu. Status podnosioca zahteva: • Nezavisna medijska kuća privatnog sektora; • neprofitna medijska kuća; • organizacija civilnog društva; • kompanija za proizvodnju medijskih sadržaja, medijski radnici; • slobodni novinari sa prepoznatljivim iskustvom. Dokazana posvećenost profesionalnim i etičkim standardima novinarstva (npr. kroz članstvo u savetima za štampu; pridržavanje ili usaglašenost sa drugim relevantnim priznatim mehanizmima, platformama, itd. uspostavljenim radi promovisanja profesionalnih i etičkih standarda u novinarstvu). Transparentno vlasništvo i/ili sastav, bez učešća države ili državnih subjekata; niti visokih političkih aktera ili njihovih bliskih rođaka.

Kako se aplicira?

Odgovarajuće obrasce je potrebno preuzeti, popuniti, potpisati i poslati putem elektronske pošte, u pdf formatu na: wb6media@giz.de. Prateća dokumenta: • Potvrda o pravnoj registraciji (ako je primenljivo) • Potvrda o registraciji/licenci od Uprave za medije (ako je primenjivo) • Biografije osoblja koje će biti uključeno u implementaciju Projekta/Radne grupe • Zvanični finansijski izveštaji organizacije za prošlu godinu (ako je primenjivo) • Kopije/linkovi relevantnih medijskih priča/formata