GRANTOVI ZA PARTNERSKE INICIJATIVE

Program “Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT) projektovan je kao četvorogodišnja podrška organizacijama građanskog društva (OGD) u Srbiji (2019-2023) kroz dodelu grantova i jačanje njihovih kapaciteta kako bi što efikasnije odgovarali na izazove građanskog aktivizma u Srbiji. Projekat ACT sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

ACT poziva predloge projekata za razvoj partnerstava organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalnih samouprava (JLS) u kreiranju zajedničkih inicijativa koje će doneti inovativne mehanizme i alate za učešće građana u procesu donošenja odluka i pružanju usluga građanima na lokalnom nivou, kao i monitoringu rada lokalnih organa vlasti.

Naziv donatora

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Rok za prijavu na konkurs

14.05.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.400.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
 • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
 • Socijalna zaštita
Civilno društvo
 • Civilno društvo

Podržane ciljne grupe

 • Organizacije civilnog društva

Geografska pokrivenost

 • Beograd
 • Istočna Srbija
 • Južna Srbija
 • Vojvodina
 • Zapadna Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Prijavu za institucionalni grant mogu podneti OGD aktivne u prioritetnim oblastima poziva: 1. uključivanje i mobilizacija građana 2. praćenje sprovođenja zakona i politika 3. rodna ravnopravnost i povezane teme, 4. socijalna inkluzija i ranjive grupe 5. decentralizacija 6. ljudska i građanska prava 7. zaštita životne sredine 8. dobro upravljanje.

Kako se aplicira?

Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za institucionalni grant. Za sva dodatna pitanja i informacije u vezi sa uslovima konkursa, možete se obratiti na info@act.org.rs, a u vezi sa tehničkim pitanjima koja se odnose na elektronsko podnošenje prijava na support@catalystbalkans.org.