Grantovi za podršku implementaciji Oznake evropske baštine

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

05.10.2022

do 17 h

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Registracijom i podnošenjem predloga projekta preko jedinstvenog portala - Sistema za podnošenje. Predlozi se podnose korišćenjem prijavnih obrazaca dostupnih u Sistemu za podnošenje. Obrazac za prijavu je strukturiran u dva dela: • Deo A: sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, pravne deklaracije i kontakt osobe • Deo B (narativni deo): Tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostima, radnim paketima, troškovima itd.( moraju biti učitani kao PDF). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u Sistem za podnošenje; Deo B mora biti pripremljen unapred (korišćenjem preuzetog šablona). Deo B će takođe uključiti anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna budžetska tabela, izjave nacionalnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).