Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za poljoprivredu AGCO fondacije

Naziv donatora

Poljoprivredna fondacija AGCO

Rok za prijavu na konkurs

30.03.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 20.000 do 300.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Hrana i ishrana, Razvoj zajednica

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo da se prijave za grant finansiranje imaju neprofitne organizacije koje su registrovane i priznate kao dobrotvorne organizacije i koje rade u poljoprivrednim zajednicama. Kao deo procesa prijave, od aplikanata se očekuje da dostave potvrdu o registraciji. Za proces odobravanja, Fondacija može zatražiti pojašnjenje i dalju dokumentaciju o neprofitnom statusu ako je potrebno. Cilj je identifikovati neprofitne organizacije sa novim predlozima projekata koji kombinuju različite održive metode za rešavanje specifičnih izazova u vezi sa klimatskim promenama današnjih poljoprivrednih zajednica. Klimatski pametni poljoprivredni projekti treba da rade na poboljšanju produktivnosti farmera, i kao rezultat toga, sredstava za život; čineći farme otpornijim na klimatske uticaje sa kojima se trenutno suočavaju, kao i na one koji će ih verovatno pogoditi u budućnosti. Poljoprivredna fondacija AGCO nastoji da podrži projekte koji su u skladu sa tematskim fokusnim oblastima: Ishrana i održivi sistemi ishrane: bezbednost hrane, dobrobit životinja, klimatske akcije; Poljoprivredno obrazovanje i inovacije: unapređenje kvalitetnog obrazovanja, istraživanja i inovacija u poljoprivredi Razvoj zajednice: unapređenje zajednice, (uključujući humanitarnu pomoć i klimatske akcije, volontiranje i volontiranje zasnovano na veštinama)

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn podnošenjem prijave. Kandidati će dobiti odgovor putem elektronske pošte.