Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za praćenje i izveštavanje o implementaciji Istanbulske i CEDAW konvencije

Naziv donatora

Agencija Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena - UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2017

23:00h (Belgrade local time, CET)

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 30.000 $ do 50.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Octobar 2017 – Mart 2019. godine.

Posebni zahtevi donatora

Na poziv se mogu prijaviti isključivo ženske organizacije civilnog društva i mreže / platforme koje su legalno registrovane u Srbiji i koje imaju specifična znanja, stručnost i iskustvo u praćenju međunarodnih sporazuma i konvencija o ljudskim pravima.

Kako se aplicira?

Slanjem kompletne projektne dokumentacije na e-mail:
info.serbia@unwomen.org
U SUBJECT mejla upisati sledeće:
EVAW Serbia CFP Istanbul Convention and CEDAW Shadow report