Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za pripremu projekata iz programa Fonda za implementaciju standarda i razvoj trgovine

Naziv donatora

Fond za implementaciju standarda i razvoj trgovine (STDF)

Rok za prijavu na konkurs

11.08.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 50.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • Bezbednost hrane, zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Sredstva do 50.000 USD su dostupna za pripremu tehnički ispravnih i održivih projekata. Ovi grantovi mogu uključivati primenu alata za procenu kapaciteta vezanih za SPS, pripremu studija izvodljivosti i/ili formulisanje predloga projekata za rešavanje specifičnih potreba za izgradnjom kapaciteta SPS povezanih sa trgovinom.

Kako se aplicira?

Popunjava se onlajn upitnik ya prijavu predloga.