Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za pripremu za tranziciju ka klimatskoj neutralnosti

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će predlozi podneseni u okviru ove teme dati koncepte koji se odnose na: prilagođavanje protoka energije i materijala u postojećim čeličnim instalacijama kako bi se omogućila tehnički i ekonomski izvodljiva tranzicija radi smanjenja upotrebe fosilnog ugljenika kao redukcionog sredstva; smanjenje ugljeničnog otiska postepenim prilagođavanjem na vodonik i biomasu kao redukciona sredstva; predstavljanje nove tehnologije za smanjenje potrošnje energije čeličane primenom poboljšanja u materijalima i protocima energije uz smanjenje emisija fosilnih ugljenika; razvijanje tehnoloških puteva za povećanje ponovne upotrebe metalurških gasova iz unutrašnjih procesa primenom naprednih rešenja za tretman gasa.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).