konkurs
istekao

Grantovi za projekte usmerene na iskorenjivanje i sprečavanje kulminacije nasilja nad ženama i nasilja u porodici u femicid

Naziv donatora

Agencija Ujedinjenih nacija za ravnopravnost polova i osnaživanje žena - UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2017

23:00h (Belgrade local time, CET)

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 20.000 $ do 25.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Oktobar 2017 - Oktobar 2018

Posebni zahtevi donatora

Na poziv se mogu javiti isključivo ženske organizacije civilnog društva i mreže / platforme koje su legalno registrovane u Srbiji i koje imaju specifična znanja, stručnost i iskustvo u radu vezanom za nasilje nad ženama i femicid.

Kako se konkuriše

Slanjem celokupne projektne dokumentacije na e-mail:
info.serbia@unwomen.org
U SUBJECT mejla upisati sledeće:
EVAW Serbia - CFP Femicide Review Investigation