konkurs
istekao

Grantovi za reformu poslovnog okruženja

Naziv donatora

Agencija SAD za međunarodni razvoj - U.S. Agency for International Development (USAID)

Rok za prijavu na konkurs

22.09.2017

17:00h (Belgrade time)

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Vrsta podrške

Pružanje usluga (service contract)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

4 godine.

Kako se konkuriše

Slanjem celokupne projektne dokumentacije na sledeće e-mail adrese:
arexhepi@usaid.gov
bbulatovic@usaid.gov