Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

GYCAF Mikrograntovi za 2023. godinu

Naziv donatora

Globalni omladinski fond za klimatsku akciju (GYCAF)

Rok za prijavu na konkurs

16.06.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500 do 1.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Energija
  • Energija
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • klimatske promene, biodiverzitet, izgradnja kapaciteta, inovacije, mladi i adolescenti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Kriterijumi za prijavu: • Organizacija koju vode mladi u većinskom vlasništvu od 80 posto (usvojena definicija mladih je mlađi od 30 godina) • Snažna motivacija za stvaranje promena ili uticaj u zajednici kroz aktivizam na lokalnom nivou • Pokretanje novih ili podrška već postojećim inicijativama • Jasna ideja o tome kako koristiti sredstva i zašto će ovaj grant biti koristan za stvaranje veće vrednosti i uticaja za projekat • Dobro planiran projekat, sa dobro razvijenom strategijom, vremenskim okvirom, budžetiranjem i upravljanjem timom

Kako se aplicira?

Registracijom i onlajn popunjavanjem prijave