Hartefakt poziva predloge u okviru projekta „Kultura za demokratiju”

Naziv donatora

Hartefakt fond

Rok za prijavu na konkurs

01.12.2023

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.800.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Na poziv mogu da se prijave kulturne i umetničke organizacije, umetnički kolektivi i inicijative, organizacije civilnog društva koje realizuju kulturne i umetničke aktivnosti, iako im ovo nije primarna oblast delovanja, druga pravna lica koja su aktivna u umetnosti i kulturi koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije, van Beograda. Ovaj konkurs namenjen je projektima koji se fokusiraju na različite oblasti savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva: izvođačke umetnosti, vizuelne umetnosti, književnost, muzika, audiovizuelna umetnost, strip, fotografija, dizajn, kulturna politika i menadžment. Aktivnosti za čiju realizaciju se potražuju sredstva mogu da uključuju: izložbe, instalacije, predstave, performanse, umetničke radionice, predavanja i/ili slične obrazovne programe, javne debate i razgovore, audiovizuelnu produkciju, umetnička i kulturna istraživanja, festivale itd.

Kako se aplicira?

Potrebno je da popunite i onlajn prijavi priložite: 1) Aneks 1: narativni predlog projekta 2) Aneks 2: predlog budžeta projekta Nakon podnošenja prijave preko onlajn sistema, aplikant će dobiti elektronsku poruku sa potvrdom da je projektni predlog uspešno podnet.