Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa: Otporne, inkluzivne, zdrave i zelene ruralne, priobalne i urbane zajednice

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

06.10.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će rezultati projekata doprineti svim sledećim očekivanim ishodima: integrisane i prilagođene politike, strategije i okviri upravljanja na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i evropskim nivoima za pokretanje održive tranzicije ruralnih područja i zajednica; rafinirano razumevanje kreatora politike i ruralnih aktera o raznolikosti ruralnih situacija, kao i o izazovima i mogućnostima povezanim sa megatrendovima, potencijalnim velikim šokovima i predstojećim tranzicijama, posebno o klimatskim, ekološkim i društvenim izazovima, kako bi se intervencije politike prilagodile lokalnim realnostima ; rafinirano razumevanje kreatora politike i ruralnih aktera o funkcionalnim karakteristikama teritorija, funkcionalnim odnosima između ruralnih mesta i drugih ruralnih i/ili urbanih mesta u teritorijalnom kontinuumu i važnosti ovih odnosa za održivi razvoj, za osmišljavanje sinergijskih pristupa koji favorizuju umrežavanje i međusobno povezan razvoj; i dorađena procena kreatora politike o uticaju svih sadašnjih i predstojećih politika na ruralne zajednice (provera ruralnih uslova), uključujući sektorske ili tematske politike (kao što su klima, energija, mobilnost, digitalizacija, zdravstvena i socijalna inkluzija) ili osmišljeni okviri politike da prati tranzicije održivosti uopšte, da prilagodi intervencije kako bi se povećale mogućnosti ruralnih zajednica da doprinesu ovim tranzicijama i da imaju koristi od njih.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).