Horizont Evropa za bolje prilagođavanje klimatskim promenama

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

14.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ova akcija treba da pruži usluge podrške regionalnim i lokalnim vlastima u njihovoj pripremi za ispunjavanje trenutnih zahteva zakonodavstva Mehanizma civilne zaštite Unije i predviđenih ciljeva prilagođavanja u Zakonu o klimi, podržavajući novu strategiju EU o prilagođavanju na klimatske promene u smislu istraživanja i inovacija, podataka i znanja, te kapaciteta i veština. Akcija treba da izvrši popis prošlih, tekućih i budućih aktivnosti povezanih sa prilagođavanjem na klimatske promene, uključujući inovativne pristupe planovima za prilagođavanje klimi uz primenu mešavine rešenja - zasnovanih na tehnološkim, netehnološkim i socijalnim inovacijama - i da istraži puteve transformacije. Ovo bi ukazalo na najbolje prakse i rešenja koja su već dostupna, praznine i prepreke za rešavanje prilagođavanja na klimatske promene, kao i mogućnosti za transformativnih i inovativnih pristupa.

Potrebna dokumentacija

programme-guide_horizon_en-2.pdf

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem putem elektronskog portala za finansije i tendere. Predlozi moraju biti kompletni i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju, npr. plan za eksploataciju i širenje rezultata, itd. Prijavni obrazac se sastoji iz dva dela: - Deo A (koji se popunjava direktno na mreži) sadrži administrativne informacije o organizacijijama aplikantima (budući koordinator i korisnici i pridruženi subjekti), rezimirani budžet za predlog i pitanja specifična za pozive; - Deo B (potrebno je preuzeti iz sistema za prijavljivanje portala, popuniti i zatim sastavljen i ponovo otpremljen kao PDF u sistemu) sadrži tehnički opis projekta. Aneksi i prateća dokumentacija biće direktno dostupni u sistemu podnošenja i moraju se otpremiti u PDF datoteke (ili u druge formate koje sistem dozvoljava). Predlozi treba da budu osmišljeni tako da budu što bliži kriterijumima za dodelu . Formular za prijavu će vam pomoći da to postignete. Od podnosilaca zahteva može se kasnije tražiti dodatna dokumenta (za validaciju pravnog lica, provera finansijskog kapaciteta, potvrda bankovnog računa itd.).