Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa za bolje prilagođavanje klimatskim promenama

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

14.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 500.000 do 1.000.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ova akcija treba da pruži usluge podrške regionalnim i lokalnim vlastima u njihovoj pripremi za ispunjavanje trenutnih zahteva zakonodavstva Mehanizma civilne zaštite Unije i predviđenih ciljeva prilagođavanja u Zakonu o klimi, podržavajući novu strategiju EU o prilagođavanju na klimatske promene u smislu istraživanja i inovacija, podataka i znanja, te kapaciteta i veština. Akcija treba da izvrši popis prošlih, tekućih i budućih aktivnosti povezanih sa prilagođavanjem na klimatske promene, uključujući inovativne pristupe planovima za prilagođavanje klimi uz primenu mešavine rešenja - zasnovanih na tehnološkim, netehnološkim i socijalnim inovacijama - i da istraži puteve transformacije. Ovo bi ukazalo na najbolje prakse i rešenja koja su već dostupna, praznine i prepreke za rešavanje prilagođavanja na klimatske promene, kao i mogućnosti za transformativnih i inovativnih pristupa.

Potrebna dokumentacija

programme-guide_horizon_en-2.pdf

Kako se aplicira?

Svi predlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem putem elektronskog portala za finansije i tendere. Predlozi moraju biti kompletni i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju, npr. plan za eksploataciju i širenje rezultata, itd. Prijavni obrazac se sastoji iz dva dela: - Deo A (koji se popunjava direktno na mreži) sadrži administrativne informacije o organizacijijama aplikantima (budući koordinator i korisnici i pridruženi subjekti), rezimirani budžet za predlog i pitanja specifična za pozive; - Deo B (potrebno je preuzeti iz sistema za prijavljivanje portala, popuniti i zatim sastavljen i ponovo otpremljen kao PDF u sistemu) sadrži tehnički opis projekta. Aneksi i prateća dokumentacija biće direktno dostupni u sistemu podnošenja i moraju se otpremiti u PDF datoteke (ili u druge formate koje sistem dozvoljava). Predlozi treba da budu osmišljeni tako da budu što bliži kriterijumima za dodelu . Formular za prijavu će vam pomoći da to postignete. Od podnosilaca zahteva može se kasnije tražiti dodatna dokumenta (za validaciju pravnog lica, provera finansijskog kapaciteta, potvrda bankovnog računa itd.).