Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa za efikasno, održivo i inkluzivno korišćenje energije

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

25.01.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Građevina
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će rezultati projekta doprineti sledećim očekivanim ishodima: Pokazana održivost i dokazana integrisana tehnološka rešenja za garancije performansi i ugovore zasnovane na performansama za povećanje energetskih performansi zgrada, ali uključujući aspekte koji prevazilaze energiju ka širem spektru pitanja koja se odnose na klimu i životnu sredinu . Povećano poverenje potrošača u garancije učinka i srodne ugovore. Povećan broj tržišnih aktera, posebno malih i srednjih preduzeća, koji nude poslovne modele zasnovane na učinku. Povećana svest o krajnjim korisnicima i izgradnja kapaciteta preduzeća na osnovu ugovora zasnovanih na učinku.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).