Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa za nove puteve do proizvodnje zelenog vodonika

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

27.10.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Da biste se prijavili, vaš predlog bi trebao razviti dokaz koncepta ili laboratorijski potvrđene inovativne tehnologije proizvodnje zelenog H2 biološkim, hemijskim ili fizičkim putevima bez upotrebe fosilnih goriva, što potencijalno uključuje upotrebu soli ili otpadnih voda, vlage vazduha, biomase ili recikliranih nusproizvoda ili koprodukciju dekarbonizovanih hemikalija. Posebno su dobrodošli projekti sa multidisciplinarnim i međusektorskim pristupima koji traže inspiraciju, ideje i znanje u disciplinama koje obično nisu u ovoj vrsti istraživanja. Snažno se ohrabruju projekti da razmotre opoteabu i recikliranje nusproizvoda i otpada (kružni pristup), kao i upotrebu obilnih prirodnih resursa. Sigurna i održiva upotreba nekritičnih sirovina je obavezna, a projekti bi trebali uključivati potpunu analizu životnog ciklusa predloženih rešenja i njihovog uticaja na evropske ciljeve dekarbonizacije.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).