Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa za obezbeđivanje cirkularnosti kompozitnih materijala

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

23.09.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Očekuje se da će projekti doprineti sledećim ishodima: Ponovna upotreba kompozitnih materijala i sekundarnih sirovina veće vrednosti od trenutno dostupne; Smanjenje otpada koji se šalje na deponiju i pozitivan uticaj na životnu sredinu; Stvaranje novih tokova vrednosti kroz nove tehnologije sa potencijalom za komercijalnu eksploataciju; nove poslovne mogućnosti i tokovi prihoda za kompanije za reciklažu, od kojih će posebno imati koristi mala i srednja preduzeća koja dominiraju u ovom sektoru tržišta; Povećano unošenje novih kompozitnih materijala u industrijske primene, npr. poboljšani laki dizajni za transport.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).