Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa za pravedne, zdrave i ekološki prihvatljive prehrambene sisteme od primarne proizvodnje do potrošnje

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

15.02.2022

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do dve godine

Posebni zahtevi donatora

Predlozi projekata treba da pokriju sledeće aspekte: Razvoj i pilotiranje isplativih digitalnih rešenja za mala i srednja gazdinstva i farmerske strukture uz reprezentativno razmatranje različitih ekoloških, klimatskih i socio-ekonomskih uslova širom EU i pridruženih zemalja. Razvoj modela upravljanja koji olakšavaju uvođenje pilotirane inovacije u većem obimu u nekoliko zemalja; ako je relevantno, modeli mogu ne samo da razmotre finansiranje kupovine digitalnih rešenja već i uspostavljanje drugih uslova za uokvirivanje ili da predlože javnu intervenciju (npr. obezbeđivanje podataka) ili javno-privatna partnerstva ili kooperativno (digitalno) pružanje i uzimanje usluga.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).