Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Horizont Evropa za sektore cirkularne ekonomije i bioekonomije

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

06.10.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Inovativni sektori bioekonomije moraju diverzifikovati i isporučiti tehnološka i industrijska rešenja zasnovana na dostupnoj i održivoj biomasi. Ovo posebno pokriva održivu primenu u različitim industrijskim sistemima za proizvode i namene velike vrednosti, kao što je farmaceutski, dijagnostički i veterinarski sektor, posebno u kontekstu biorefinisanja i drugih (industrijskih) upotreba velike vrednosti. Ovo zahteva identifikaciju, optimizaciju, skrining i praćenje uslova uzgoja u odgovarajućim sistemima, kao što su bioreaktori, odakle ih je potrebno efikasno obraditi, ekstrahovati i pretvoriti u industrijske proizvode od interesa. Opseg obuhvata inovativne dizajne bioreaktora u više razmera i srodne inovacije, kao što su sistemi hidroponike i platforme za fenotipiziranje za povećanu održivost proizvodnje biomase, kao i njenu efikasnu preradu i upotrebu bez patogena.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).