Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Istraživački grantovi Vaterbird društva

Naziv donatora

Društvo Vaterbird

Rok za prijavu na konkurs

01.02.2023

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 7.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ostalo
  • Divlje životinje, ptice

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predlozi će se ocenjivati na osnovu naučnih zasluga i verovatnoće opisanog rada da doprinese značajnim novim informacijama objavljenoj literaturi o biologiji, ekologiji ili biologiji očuvanja ptica močvarica, čaplji, roda, ibisa i žličarki (nagrada Kushlan ); čigra ili galebova (Nisbet Grant); ili bilo koje vrste vodenih ptica (Nagrada Društva Vaterbird). Svi predlozi moraju biti odštampani na engleskom jeziku. Predlozi treba da budu kratki (ukupno 4 stranice) i treba da sadrže ime podnosioca, naziv projekta, opis i budžet. Konkretno, predlozi treba da se sastoje od 2 odeljka: Najviše tri stranice naracije, koja uključuje ime podnosioca prijave, naziv projekta, pozadinu/obrazloženje, sa jasno navedenim ciljevima i hipotezama/predviđanjima (ako je primenljivo), metodama, relevantnosti predloženog rada, citiranom literaturom i budžetom, na kojoj se navodi da li je predlog deo nekog kooperativnog projekta (npr. uparivanje sredstava). Narativ treba da pruži obrazloženje i metodologiju, uključujući razloge zašto je rad važan i da će verovatno proizvesti značajne rezultate. Isti predlog se ne može podneti za više od jedne nagrade u datoj godini. Komisija za grantove zadržava pravo da premesti predlog u drugu kategoriju ako je opravdano.

Kako se aplicira?

Prijava se podnosi elektronski na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdROmakn4Fsk9Nr0KFkDztNh8ayeNVLGK7P0UdzCQpOhMOKwQ/viewform