Istraživački grantovi Vaterbird društva

Naziv donatora

Društvo Vaterbird

Rok za prijavu na konkurs

01.02.2023

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 7.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ostalo
  • Divlje životinje, ptice

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predlozi će se ocenjivati na osnovu naučnih zasluga i verovatnoće opisanog rada da doprinese značajnim novim informacijama objavljenoj literaturi o biologiji, ekologiji ili biologiji očuvanja ptica močvarica, čaplji, roda, ibisa i žličarki (nagrada Kushlan ); čigra ili galebova (Nisbet Grant); ili bilo koje vrste vodenih ptica (Nagrada Društva Vaterbird). Svi predlozi moraju biti odštampani na engleskom jeziku. Predlozi treba da budu kratki (ukupno 4 stranice) i treba da sadrže ime podnosioca, naziv projekta, opis i budžet. Konkretno, predlozi treba da se sastoje od 2 odeljka: Najviše tri stranice naracije, koja uključuje ime podnosioca prijave, naziv projekta, pozadinu/obrazloženje, sa jasno navedenim ciljevima i hipotezama/predviđanjima (ako je primenljivo), metodama, relevantnosti predloženog rada, citiranom literaturom i budžetom, na kojoj se navodi da li je predlog deo nekog kooperativnog projekta (npr. uparivanje sredstava). Narativ treba da pruži obrazloženje i metodologiju, uključujući razloge zašto je rad važan i da će verovatno proizvesti značajne rezultate. Isti predlog se ne može podneti za više od jedne nagrade u datoj godini. Komisija za grantove zadržava pravo da premesti predlog u drugu kategoriju ako je opravdano.

Kako se aplicira?

Prijava se podnosi elektronski na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdROmakn4Fsk9Nr0KFkDztNh8ayeNVLGK7P0UdzCQpOhMOKwQ/viewform