konkurs
istekao

Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije

Naziv donatora

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Rok za prijavu na konkurs

29.04.2022

do 17 h

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 1.000.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Predstavnici javnog sektora mogu da predlože inovativne poslovne modele, tehnologije i digitalna rešenja koja će doprineti efikasnom korišćenju resursa kroz upotrebu i reciklažu ne-opasnog otpada, a posebno biorazgradivog otpada, uključujući i mulj. Predstavnici privatnog sektora, a naročito mala i srednja preduzeća (MSP) iz sektora ugostiteljstva i upravljanja otpadom, i poljoprivredna gazdinstva, pozivaju se da predlože ideje za industrijsku simbiozu, odnosno uspostavljanje partnerstava koje omogućava da se otpad ili nusproizvod nekog preduzeća koristi kao tuđi resurs. MSP se takođe pozivaju da predlože rešenja za tretiranje različitih vrsta otpada poput bio-otpada, građevinskog otpada, plastike, papira, metala i stakla. Za sve zainteresovane kandidate, biće organizovani info dani 30. marta, 5. aprila i 15. aprila 2022. godine. Prvi info dan biće organizovan kao hibridni događaj, a registracija je obavezna i može se izvršiti na ovom linku: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Xtvls0QpN0iZ9XSIrOVDGX5xntw7sB1GiEzRvpdasyJUN0oxM0pRWVU4TldTRlEwQjRIMzEyMEpGOS4u&web=1&wdLOR=cF12486B8-5DC8-A944-AC03-909C068703B5

Kako se konkuriše

Prijavljivanje se vrši preko onlajn formulara: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Xtvls0QpN0iZ9XSIrOVDGX5xntw7sB1GiEzRvpdasyJURVdEUVJFRkRMUlpLTTVMSFlWQ0ZKVk1RRi4u&web=1&wdLOR=cE25BD108-827A-CA47-B6F8-38B756DCBB69