Izgradnja regionalne otpornosti na Zapadnom Balkanu

Naziv donatora

Bureau of Conflict and Stabilization Operations (CSO)

Rok za prijavu na konkurs

23.08.2019

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

395.000 USD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Jačanje otpornosti zajednice na ekstremizam i spoljni uticaj

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Period trajanja je 12 meseci sa predviđenim datumom početka u oktobru 2019. godine.

Posebni zahtevi donatora

Kandidati bi trebalo da osmisle program koji će imati regionalni geografski fokus i koji uključuje sve (ili skoro sve) sledeće zemlje Zapadnog Balkana: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju. Podnosioci prijava se ohrabruju da sarađuju sa relevantnim organizacijama koje će moći da sprovode takve programe širom Zapadnog Balkana.