Jačanje EU integracija

Naziv donatora

Balkanski fond za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2018

Konkurs je stalno otvoren

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 25.000 € do 100.00 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
  • Slobodan pristup informacijama
Ostalo
  • Podrška demokratskoj konsolidaciji, institucionalnoj reformi i trajnom miru i stabilnosti Srbije, Crne Gore i Makedonije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Fokus poziva su EU integracije, posebno poglavlja : 5 (javne nabavke), 8 (politika konkurencije), 23 (pravosuđe i osnovna prava), 24 (pravda, sloboda i bezbednost), 32 (finansijski nadzor) i 35 (normalizacija odnosa između Srbije i Kosova).

Kako se aplicira?

Slanjem sve potrebne dokumentacije na mail adresu balkantrust@gmfus.org
Subject mail-a mora biti SEUI_MMS, [ime organizacije], [država]