Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2023. godini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Rok za prijavu na konkurs

18.04.2023

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Preduzetnici
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 50.000 do 250.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
Ostalo
  • rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Iznos odobrenih sredstava, uz uslov iz prethodnog stava, može biti najmanje 50.000,00 dinara, dok se najviši iznos utvrđuje shodno predmetu nabavke i to: A) Mašine/oprema - do najviše 250.000,00 dinara; B) Računarska oprema- Prenosivi ili desktop ili tablet računar - do najviše 120.000,00 dinara; V) Softver - do najviše 150.000,00 dinara; G) Usluga - do najviše 150.000,00 dinara. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava. Učesnica na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima: 1. da u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom odgovorno lice (kumulativno) ili da je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem (kumulativno); 2. da nije ostvarila neto gubitak u 2022. godini; 3. da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje ); 4. da je izmirila dospele obaveze javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave Ministarstva finansija RS; 5. da u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine (period 2021-2023. godina) nije primila de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara; 6. da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primila bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Kako se aplicira?

Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijom) dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad