konkurs
istekao

Javni Konkurs „Unapređenje Položaja Roma I Romkinja U Republici Srbiji Za 2020 Godinu“

Naziv donatora

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Rok za prijavu na konkurs

12.06.2020

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 500.000,00 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Unapređenje položaja Roma i Romkinja

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Programske aktivnosti realizuju se u roku ne dužem od 4 (četiri) meseca od dana prenosa sredstava.

Kako se konkuriše

Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Obrasci za podnošenje predloga programa, dostupni su i mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs, portalu e-Uprava i oglasnoj tabli Kancelarije za ljudska i manjinska prava.