Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

26.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 300.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Socijalna zaštita
  • Stanovanje
  • Obrazovanje
Ostalo
  • rodna ravnopravnost, zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Podnosilac prijave dostavlja: fotokopiju OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju, popunjen konkursni obrazac, kratak istorijat udruženja,dosadašnja iskustva u realizaciji sličnih programa.

Kako se aplicira?

Prijave za konkurs podnose se na preuzetim obrascima i sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti na adresu: pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost poloca, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom: „Konkurs za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja”